Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 21 2019

MySoupx3
7114 9e81 500
Reposted fromexistential existential viaSkydelan Skydelan
MySoupx3
1616 54e0
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaSkydelan Skydelan
MySoupx3
5574 6725 500

June 20 2019

MySoupx3
9465 12b6 500
Lublin - miasto poezji
MySoupx3
8615 704c 500
Reposted fromnonperfect nonperfect vialaparisienne laparisienne
MySoupx3

June 15 2019

MySoupx3
9311 162c 500
Reposted frompiehus piehus viatobecontinued tobecontinued
MySoupx3
MySoupx3
1604 61e0
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaSkydelan Skydelan
MySoupx3
Jesteśmy społeczeństwem ginącym z nadmiaru wyboru
— Margaret Atwood
MySoupx3
8505 57bd
MySoupx3
8664 f102
poświatowska.
Reposted fromrol rol vialaparisienne laparisienne
MySoupx3
5008 309e 500
Reposted fromuoun uoun vialaparisienne laparisienne
MySoupx3
1662 22f6 500
Reposted fromtost tost viadancingwithaghost dancingwithaghost
MySoupx3
0338 8c8c
MySoupx3
4893 84cc 500
MySoupx3
4677 98b3 500
Reposted fromsoftboi softboi vialaparisienne laparisienne
MySoupx3
Jest różnica pomiędzy  zainteresowaniem,  a    zaangażowaniem.
Kiedy jesteś zainteresowany robieniem czegoś, robisz to tylko wtedy, kiedy jest to wygodne.
Kiedy jesteś zaangażowany w coś, nie akceptujesz wymówek.
— Ken Blanchard
MySoupx3
Reposted fromniente niente vialaparisienne laparisienne
MySoupx3
Wiesz, co się liczy długoterminowo w związkach? Nie jest to seks, nie są to emocje, nie jest to wygląd. Tym czymś jest spokój. Możliwość wyjechania z kumplami na weekend i nie zastanie po powrocie zapłakanych oczu. Możliwość zamknięcia się w pokoju i poczytania książki bez pytania: "Stało się coś? Kochasz mnie?". Możliwość umówienia się z koleżanką z pracy bez podejrzeń o zdradę, ale też bycie wolnym od podejrzewania swojej dziewczyny o to, że ciebie zdradza.
Najważniejsza jest przyjaźń z osobą, która potrafi samodzielnie żyć i to, żeby się wzajemnie nie podusić swoimi problemami, oczekiwaniami, lękami i emocjami. Każdy potrzebuje powietrza, żeby nim oddychać, a jeśli go nie ma, to idzie szukać go gdzieś indziej.
— Volant "Sexcatcher"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl