Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 24 2019

MySoupx3
9680 2a49 500
Reposted fromthomerth thomerth viaawaken awaken

March 10 2019

MySoupx3
Związek z odpowiednią osobą to wolność, a nie ograniczenie.
— Beau Taplin
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaawaken awaken
MySoupx3
Mam głębokie przeświadczenie, że akceptacja drugiego człowieka jest szansą porozumienia. Jeśli dasz komuś wolność, to kiedyś powróci. 
— Jacek Braciak
Reposted fromlovvie lovvie viaSkydelan Skydelan
MySoupx3
Uderzyła ją prosta prawda: że czasem rzeczy najzwyklejsze - kiedy się je dzieli z właściwymi ludźmi - bywają niezwykłe. 
— Nicholas Sparks
Reposted fromlovvie lovvie viaSkydelan Skydelan
MySoupx3
1584 f25c 500
Reposted fromsarazation sarazation viaSkydelan Skydelan

March 09 2019

MySoupx3
6258 fb5f 500
Reposted fromsoftboi softboi viabeltane beltane

March 07 2019

MySoupx3
0409 11c8 500
Reposted fromsoftboi softboi viaSkydelan Skydelan
MySoupx3
Każdy z nas musi znaleźć swoją drogę, swój kompas, by iść ścieżką, która prowadzi we właściwym kierunku.
— K.N. Haner
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaSkydelan Skydelan
MySoupx3

Każdy może na ciebie spojrzeć, lecz spotkanie kogoś, kto widzi ten sam świat co ty, jest zjawiskiem dość rzadkim.
— John Green – Żółwie aż do końca
Reposted fromnyaako nyaako viaSkydelan Skydelan
MySoupx3
0584 dd7c 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viadontforgot dontforgot
MySoupx3
Spotkałam go i zapomniałam, że byłam kiedykolwiek z Tobą umówiona.
— Katarzyna Wołyniec
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viadontforgot dontforgot

February 25 2019

MySoupx3
3655 b266 500
Reposted fromEjwa Ejwa viatobecontinued tobecontinued
MySoupx3

Co dziecko, którym byłeś, pomyślałoby o dorosłym, którym się stałeś?

— Keith Donohue - "Skradzione dziecko"
MySoupx3
Inny chłopiec powiedział, że miłość jest wtedy, kiedy pomagasz komuś płakać, gdy jest mu źle. Czyli jesteś z nim, gdy świat się wali, a nie wtedy, gdy zakochani otwieracie szampana.
— Iza Falkowska-Tyliszczak
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viabeltane beltane
MySoupx3
MySoupx3
To, co dobre, każe na siebie czekać.
— 'Cień Wiatru" Carlos Ruiz Zafon
Reposted fromravena00 ravena00 vialaparisienne laparisienne
MySoupx3
4293 77e8
Reposted fromkarahippie karahippie viaawaken awaken
MySoupx3
4068 9c44 500
Reposted frommamzawieszke mamzawieszke viaSkydelan Skydelan
MySoupx3
6337 b9fc 500
Reposted fromyourhabit yourhabit viaSkydelan Skydelan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl