Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 05 2017

MySoupx3
  Miłość to mądra przyjaźń dwóch ludzi.
— Zygmunt Miłoszewski – Gniew
Reposted fromIriss Iriss viacrambie crambie
MySoupx3
3374 7bee
Reposted fromGIFer GIFer viablackdrama blackdrama
MySoupx3
Naprawdę, naprawdę wierzę w to, że piękno pochodzi z wnętrza człowieka.
— Emma Watson
Reposted fromflorentyna florentyna viaawaken awaken

June 09 2015

1643 c7a4 500
Reposted from009 009 viakitewalk kitewalk
MySoupx3
9580 a19c
martystka
Reposted fromazalia azalia viarational rational

March 15 2015

MySoupx3
- nie wierzę w czystą miłość .. w tych czasach .. 
- ja jestem czystą miłością
- a ja w Ciebie nie wierzę. 
— E
MySoupx3
- nigdy nie potrafisz przyznać się do błędu
- jakiego?
- jakiegokolwiek.
- napisałem kiedyś wsuwam przez ó 
— E

March 04 2015

MySoupx3
9830 0e3c 500
Reposted frommamzawieszke mamzawieszke viasection section
MySoupx3
8007 771a 500
ME
Reposted frombecurious becurious viadotyk-dzwieku dotyk-dzwieku
MySoupx3
4017 8f5f 500
Reposted fromchceuciec chceuciec viamefir mefir

February 26 2015

MySoupx3

Trzeba się nauczyć zapominać o cudzych obietnicach.

— Henning Mankell
Reposted fromMissMurder MissMurder viamefir mefir

February 24 2015

MySoupx3
żadnych słów, niech to będzie chociaż minuta
a potem znów powiem Ci, że możesz mi ufać
i to nie jest tak, że już nie lubię Cię słuchać
— małpa x shot x gontar - zostań ze mną
Reposted fromchwilepozniej chwilepozniej viapl pl

February 23 2015

MySoupx3
Nie wierz mu, jeśli to, co mówi nie pokrywa się z tym, co robi. Pamiętaj, że mówić jest prościej. Jeśli zaczynasz komuś ufać to nie patrz mu na usta, ale na ręce.
— dokładnie.
Reposted fromzabka zabka vialittlesue littlesue
MySoupx3
To, co dobre, każe na siebie czekać.
— 'Cień Wiatru" Carlos Ruiz Zafon
Reposted fromravena00 ravena00 viazielonooka zielonooka
MySoupx3
MySoupx3
2892 6194 500
Reposted fromaleksandraw23 aleksandraw23 viamefir mefir
MySoupx3
0086 19bc 500
Reposted fromwspomnienie wspomnienie viaduuuli duuuli
MySoupx3
6326 e5a9
Reposted fromwhiteicetea whiteicetea viaduuuli duuuli
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl