Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 15 2019

MySoupx3
2158 b4bb 500
Reposted fromteijakool teijakool vialaparisienne laparisienne

December 14 2019

MySoupx3
Każda osoba, którą spotykasz w życiu, chce Cię nauczyć czegoś bardzo ważnego na Twój temat. Jeśli jesteś w konflikcie z kimkolwiek, bez wątpienia jesteś w konflikcie z jakąś częścią swojej osobowości. Jeśli zauważasz, że w relacjach, jakie nawiązujesz przewija się pewien określony schemat i wzór, lub występuje powtarzający się problem, oznacza to, że lekcja, którą masz do przerobienia jest szczególnie ważna. To nie osoba jest Twoim problemem, ale jej archetyp, który siedzi w Twojej głowie. "Zatem jaki jest Twój mit, mit, w którym naprawdę żyjesz?"
— Carl G. Jung
MySoupx3
Życzę Ci,abyś mógł trzymać dzisiaj za rękę osobę,z którą pragniesz być.Osobę na widok,której dostajesz dreszczy. Osobę, na głos której Twoje serce zmienia rytm. Osobę,o której śnisz. Nie idź na kompromis z własnym sercem. To się nie sprawdzi.
— N.Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viacytaty cytaty
MySoupx3
A może w blasku choinki, przy cieple kominka warto zadać sobie pytanie czy naprawdę jesteś we właściwym miejscu? Może to dobry czas. Dobry czas na życie.  
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viacytaty cytaty
MySoupx3
0527 3b60 500
Reposted fromtakeitharder takeitharder viaSkydelan Skydelan
7565 6bbe 500
Reposted fromfinnglas finnglas viaSkydelan Skydelan
MySoupx3
6341 81d0 500
Reposted fromhrafn hrafn viaSkydelan Skydelan
MySoupx3
chyba gdzieś tam tęskniłam za tym, żeby móc komuś okazywać swoją czułość, mieć o kogo się troszczyć.  mieć dla kogo piec i gotować, robić niespodzianki.  móc się dla kogoś starać.  mieć kogoś, przy kim czuję się bezpiecznie.  w kogo mogę zasnąć wtulona. i czuć, że to takie naturalne. pożądanie też jest fajne.  ale taka bliskość, troska, czułość są nieporównywalnie lepsze.
— xxx
MySoupx3
8767 ab23 500
Reposted fromsowaaa sowaaa vialaparisienne laparisienne

December 13 2019

MySoupx3
Reposted frombluuu bluuu viaallay allay

December 12 2019

MySoupx3
Jeśli wpadasz na jakiś pomysł, natychmiast zarządzaj jego realizację. Zrób to, zanim opadną cię wątpliwości, zanim zaczniesz mnożyć w głowie problemy. Pomysł, decyzja i realizacja to jedność, a nie trzy różne rzeczy! Jeśli nie będziesz działać odpowiednio szybko, to sam się sparaliżujesz własnym wahaniem.
— Andrzej Ziemiański
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viaLusia Lusia
MySoupx3
2336 7941 500
Reposted fromcontigo contigo viaLusia Lusia
MySoupx3

Wygrywa tylko ten, kto ma jasno określony cel i nieodparte pragnienie, aby go osiągnąć.

— Napoleon Hill
Reposted frominpassing inpassing viaSkydelan Skydelan
MySoupx3
9864 999b 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaSkydelan Skydelan
MySoupx3
3520 d5a7 500
Anna Ciarkowska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaSkydelan Skydelan

December 03 2019

MySoupx3
8846 dd5e 500
Reposted fromsilkdreams silkdreams viaLusia Lusia

December 02 2019

MySoupx3

Trzeba strasznie dużo przeżyć, żeby dało się powiedzieć: to nic.

— Wiesław Myśliwski "Ostatnie rozdanie"
Reposted fromplayinglove playinglove vialaparisienne laparisienne
MySoupx3

Czymże jest prawdziwa męskość, jeśli nie wymieszanymi w odpowiednich proporcjach klasą i szaleństwem

Reposted fromloveproof loveproof viaLusia Lusia
MySoupx3
Kobiety, nie jesteście centrum rehabilitacyjnym dla źle wychowanych mężczyzn. To nie wasze zadanie zmieniać ich, wychowywać czy im matkować. Potrzebujecie partnera, a nie projektu.
— Julia Roberts
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaLusia Lusia
MySoupx3
2094 e3ba
Reposted fromsilkdreams silkdreams viaawaken awaken
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl