Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 13 2019

MySoupx3
Reposted fromshakeme shakeme viaSkydelan Skydelan
MySoupx3
Pamiętaj, że możesz przegapić wiele dobrych rzeczy w życiu przez niewłaściwe podejście.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaSkydelan Skydelan
MySoupx3
9736 5310
Reposted fromPatrryykk Patrryykk vialaparisienne laparisienne
MySoupx3
6814 02ed 500
Reposted fromabsurdalna absurdalna vialaparisienne laparisienne
MySoupx3
5893 0f4c
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaSkydelan Skydelan
MySoupx3
Reposted fromheima heima viaSkydelan Skydelan
MySoupx3
1585 cc4c 500
Reposted fromnonecares nonecares viaSkydelan Skydelan
4483 2faf 500
Reposted fromkattrina kattrina viaSkydelan Skydelan
0114 b773 500

shittowatch:

Kedi (2016)

Reposted fromSaturnine Saturnine viaSkydelan Skydelan

April 28 2019

MySoupx3
3202 3faf 500
Reposted fromanheros anheros viabeltane beltane
MySoupx3
5906 5660
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viabeltane beltane
MySoupx3
Szczęśliwych zakończeń należy szukać w księgarniach, na półkach z powieściami. W rzeczywistości nikt nie gna za ukochaną przez lotnisko, by zatrzymać ją w ostatniej chwili, kiedy już wsiada do samolotu. Najbardziej popularny chłopak w szkole nie zakochuje się w kujonce.
Prawdziwa miłość nie wszystko wybacza. Prawdziwa miłość nie zawsze zwycięża. I co najważniejsze, prawdziwa miłość nie zawsze kończy się szczęśliwie - i nie o to w niej chodzi. Miłość zmienia ludzi. Kształtuje ich. Spala serce na popiół, ale później powstaje ono silniejsze niczym feniks, silniejsze i wspanialsze niż kiedykolwiek.
— Holly Bourne

April 27 2019

MySoupx3
9587 cfeb 500
Reposted fromsoftboi softboi viatobecontinued tobecontinued
MySoupx3

April 24 2019

5836 8081
Reposted fromkattrina kattrina viabeltane beltane
MySoupx3
Reposted frombluuu bluuu viabeltane beltane
MySoupx3
Jedna z ważniejszych sztuk życia - to nauczyć się pewne rzeczy akceptować, nie potrafiąc i nie mając możliwości ich zrozumieć. Pozbyć się oczekiwań i szanować czyjś wybór.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialaparisienne laparisienne
MySoupx3
3421 3399
Reposted fromslowa slowa vialaparisienne laparisienne
MySoupx3
Dziś przepraszam serce za to, że inne kochałam bardziej niż swoje.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaawaken awaken
MySoupx3
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl