Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 23 2019

MySoupx3
5729 ec59 500
Reposted fromlullaby lullaby vialaparisienne laparisienne
MySoupx3
3521 70af 500
Reposted byidosk8 idosk8

September 17 2019

MySoupx3
2181 e46a 500
Reposted fromzniszcze zniszcze vialaparisienne laparisienne
MySoupx3
0240 41e3
Reposted fromciarka ciarka viaallay allay

September 16 2019

MySoupx3
9905 8d19 500
Reposted fromcontigo contigo vialaparisienne laparisienne

September 15 2019

MySoupx3
O tym, co jest nie tak, należy mówić sobie na bieżąco i wprost. Nie czekać, aż się przeleje, bo ze ścieraniem możecie nie nadążyć.Tak umiera miłość. Nie z powodu kłótni, lecz milczenia.
— Wyrwane z kontekstu
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaparrtyzant parrtyzant
MySoupx3
- Niech pan za bardzo nie żałuje wyborów dokonanych w przeszłości. (...) Proszę raczej myśleć o przyszłości. Jesteśmy zawsze zdolni do zmiany, zawsze możemy stać się lepsi.
— Cassandra Clare – Mechaniczna księżniczka
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viatobecontinued tobecontinued
MySoupx3
- Mam przeczucie, że będzie padał deszcz - powiedział Kłapouchy.
- Przecież niebo jest czyste, a słońce mocno świeci - zauważył Puchatek.
- Ha! Na początku zawsze wszystko dobrze wygląda - mruknął pod nosem osioł.
— A.A. Milne
Reposted frompsychoo psychoo viatobecontinued tobecontinued

September 07 2019

MySoupx3
0510 620c 500
9972 29dc
Reposted frombrumous brumous viaidosk8 idosk8
MySoupx3
5038 2e19
Reposted fromzelbekon zelbekon viatobecontinued tobecontinued
MySoupx3
Reposted fromshakeme shakeme viatobecontinued tobecontinued
MySoupx3
3635 91b8 500
MySoupx3
Reposted fromtwice twice viaidosk8 idosk8

July 15 2019

MySoupx3

(Odeszli od siebie z powodu nieustalen...)

Odeszli od siebie z powodu nieustaleń
Zgubili adresy i zapomnieli twarzy
Wracali do wspomnień co najwyżej z uśmiechem
Po którejś tam wódce kiedy robi się gorzko
Nie - ani ich pociąg ani też katastrofa
Ani deszcz też nie złączył To było bezpowrotne
To że bardzo kiedyś z powodu nieustaleń
Odeszli od siebie na dwa bieguny mostu
— Stanisław Grochowiak
Reposted frombeinthe beinthe viatobecontinued tobecontinued
MySoupx3
8264 0106 500
Reposted from4777727772 4777727772 viabeltane beltane
MySoupx3
7602 bf14 500
Reposted from4777727772 4777727772 viabeltane beltane
MySoupx3
5454 2263 500
Reposted fromimradioactive imradioactive viabeltane beltane
MySoupx3
Mówiłem ci, że była inna niż wszyscy. To, co kieruje życiem przeciętnych ludzi, nie miało dla niej żadnego znaczenia. Postępowała tak, jak czuła, a czuła naprawdę wiele.
— Kate Morton “Zapomniany ogród”

July 11 2019

MySoupx3
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl