Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 06 2018

MySoupx3
6393 4449 500

June 05 2018

Znasz ten ból kiedy uczucia biorą nad Tobą władzę?
— (via irracjonaliz-m)
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viacytaty cytaty
MySoupx3
Talent to tylko wielka cierpliwość.
— Anatol France
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa
Trzeba wiedzieć kiedy skończyć. Papierosa, dogryzanie ludziom, upijanie się i miłość. Zwłaszcza miłość.
— (via pracownia-dobrych-mysli)
Reposted fromsoplica soplica vianecropixie necropixie

May 21 2018

MySoupx3
Panować nad sobą to największa władza.
— Seneka

May 18 2018

MySoupx3
Wszyscy pragniemy znaleźć osobę z którą zbudujemy szczęście, ale gdy dostajemy tę szansę nagle brak nam odwagi zawalczyć oto 
— hyphaeoflove
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viaklaudymniaa klaudymniaa

May 14 2018

MySoupx3
MySoupx3
MySoupx3
5614 90bc 500
Reposted fromoll oll viadancingwithaghost dancingwithaghost
MySoupx3
6683 d899
Ciekawe ile w tym prawdy
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost

April 26 2018

MySoupx3
MySoupx3
6065 c98c
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viairmelin irmelin
MySoupx3
5063 a2bc
Reposted fromrol rol viairmelin irmelin
MySoupx3
7934 7eaa
Reposted fromloveandsex loveandsex viairmelin irmelin
MySoupx3
Mała, nie czyń sobie wyrzutów sumienia, że upokorzyłaś się dla miłości, że zdarłaś z siebie kilka warstw godności, bo twoja miłość i tęsknota były silniejsze niż duma. To świadczy tylko o tym, że potrafisz kochać poza granice swojego egoizmu - on może ci tylko zazdrościć.
— "Listy do Małej"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianecropixie necropixie
MySoupx3
Świat kręcił się nadal. Tylko jakoś inaczej.
— Piotr C. – Pokolenie Ikea "Kobiety"
Reposted fromnezavisan nezavisan vianecropixie necropixie
MySoupx3
Reposted fromPoranny Poranny vianecropixie necropixie
MySoupx3
Pojawia się ktoś w Twoim życiu i część Ciebie mówi: nie jestem gotowa, a druga część mówi: musi być Twój na zawsze
— Remember me
MySoupx3

Odnoszę wrażenie
że długotrwały związek międzyludzki
nie opiera się na stronie biernej:
„być sobie pisanym”

w grę musi wchodzić
czynne i codzienne
„pisanie się sobie” nawzajem
nawet wtedy
gdy boli ręka

szczególnie wtedy

— Bartłomiej Jobczyk
Reposted fromwstydem wstydem vianecropixie necropixie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl