Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 24 2017

MySoupx3
1851 78fb 500
Reposted frompotatolovero potatolovero viadifferent different
MySoupx3
usuń z niedoskonałego życia wszystko, co nie ma sensu, a utraci ono nawet swą niedoskonałość
— Haruki Murakami – Sputnik Sweetheart
Reposted frompuella13 puella13 viacytaty cytaty

March 08 2017

MySoupx3
BOJĘ SIĘ, ŻE WSZYSTKIM WYJDZIE ŻYCIE, A MI NIE
MySoupx3
7916 0be3 500
Reposted fromperfectsense perfectsense viairbjarbirb irbjarbirb
MySoupx3
1343 7f94
Reposted fromrainy rainy viapikkumyy pikkumyy
MySoupx3
jak nierówno między ludzi wydzielone jest szczęście...
— Nad Niemnem
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viacrambie crambie
MySoupx3
Tylko nie mów mi, że chcieć to móc.
— Happysad - Nieprzygoda
Reposted fromresort resort viacrambie crambie
MySoupx3
Jedną z najodważniejszych decyzji, jaką kiedykolwiek podejmiesz, będzie odrzucenie wszystkiego, co rani twoje serce i duszę.


— Brigitte Nicole
Reposted fromfreedomlover freedomlover viacrambie crambie

March 06 2017

MySoupx3
Niech myślą, co chcą, ale nie miałem zamiaru się utopić. Zamierzałem płynąc, dopóki nie utonę - a to nie to samo.
— Joseph Conrad / przeszłość.
MySoupx3
Tylko bądź
W każdy dzień i każdą noc...
Reposted fromnaturalginger naturalginger viabanita banita
MySoupx3
Nie możesz się bać przekraczać swoich granic, bo jak stoisz w miejscu, to się cofasz.
— Maja Sablewska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabanita banita

March 05 2017

MySoupx3

Nie wolno zgadzać się na pełzanie, gdy czujemy potrzebę latania

— Helen Keller
Reposted frominpassing inpassing viakrainakredek krainakredek
MySoupx3
Każda porażka jest szansą żeby spróbować jeszcze raz, tylko mądrzej.
— Henry Ford
Reposted fromkyte kyte viacrambie crambie
MySoupx3
Jeśli ktoś nie reaguje na twoje uczucie, odpuszczaj. Nie proś, nie pytaj, nie walcz. Tak często nie widzimy, że nie powinniśmy iść dalej.
— Jakby chciał, to by napisał.
Reposted fromLadyKamikaZe LadyKamikaZe viacrambie crambie
MySoupx3
  Miłość to mądra przyjaźń dwóch ludzi.
— Zygmunt Miłoszewski – Gniew
Reposted fromIriss Iriss viacrambie crambie
MySoupx3
3374 7bee
Reposted fromGIFer GIFer viablackdrama blackdrama
MySoupx3
Naprawdę, naprawdę wierzę w to, że piękno pochodzi z wnętrza człowieka.
— Emma Watson
Reposted fromflorentyna florentyna viaawaken awaken

June 09 2015

1643 c7a4 500
Reposted from009 009 viakitewalk kitewalk
MySoupx3
9580 a19c
martystka
Reposted fromazalia azalia viarational rational
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl