Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 15 2019

MySoupx3

(Odeszli od siebie z powodu nieustalen...)

Odeszli od siebie z powodu nieustaleń
Zgubili adresy i zapomnieli twarzy
Wracali do wspomnień co najwyżej z uśmiechem
Po którejś tam wódce kiedy robi się gorzko
Nie - ani ich pociąg ani też katastrofa
Ani deszcz też nie złączył To było bezpowrotne
To że bardzo kiedyś z powodu nieustaleń
Odeszli od siebie na dwa bieguny mostu
— Stanisław Grochowiak
Reposted frombeinthe beinthe viatobecontinued tobecontinued
MySoupx3
8264 0106 500
Reposted from4777727772 4777727772 viabeltane beltane
MySoupx3
7602 bf14 500
Reposted from4777727772 4777727772 viabeltane beltane
MySoupx3
5454 2263 500
Reposted fromimradioactive imradioactive viabeltane beltane
MySoupx3
Mówiłem ci, że była inna niż wszyscy. To, co kieruje życiem przeciętnych ludzi, nie miało dla niej żadnego znaczenia. Postępowała tak, jak czuła, a czuła naprawdę wiele.
— Kate Morton “Zapomniany ogród”

July 11 2019

MySoupx3
MySoupx3
3923 37df 500
Reposted fromcocomove cocomove vialaparisienne laparisienne
MySoupx3
7950 5e9c 500
MySoupx3
8296 276a 500
Reposted fromlaters laters vialaparisienne laparisienne
MySoupx3
4606 3aca 500
Reposted fromsoftboi softboi viatobecontinued tobecontinued

July 09 2019

MySoupx3
0046 fc5d 500
Reposted fromniente niente viablackdrama blackdrama
MySoupx3
0046 fc5d 500
Reposted fromniente niente viablackdrama blackdrama

July 05 2019

MySoupx3
Niczego nie wolno odkładać na potem. Nigdy nie wiadomo, czy jakieś potem jest nam przeznaczone.
— Hanna Kowalewska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialaparisienne laparisienne
MySoupx3
Wszystko można odłożyć na później, ale kochać trzeba teraz.
— Piotr Adamczyk
MySoupx3
9865 b9a7
MySoupx3
2176 61c5 500
Reposted fromwyczes wyczes vialaparisienne laparisienne
MySoupx3
2632 4cc2
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialaparisienne laparisienne

July 03 2019

MySoupx3
MySoupx3
1134 8e38 500
Reposted fromnonperfect nonperfect vialaparisienne laparisienne
MySoupx3
6607 95ab 500
Reposted fromnonperfect nonperfect vialaparisienne laparisienne
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl