Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 05 2017

1426 815a 500
Reposted fromboo-cross-out boo-cross-out
MySoupx3
MySoupx3
MySoupx3
Każda zupa kiedyś się kończy.
Ile się zmieniło od pierwszego reposta?
— "chce ułożyć sobie życie" nadal aktualne
Reposted fromrawwwr rawwwr viacytaty cytaty
The scariest moment is always just before you start.
Reposted fromboo-cross-out boo-cross-out
MySoupx3
A swoją drogą, dobre serce warte jest tyle co wszystkie szare komórki.
— Agatha Christie, "Poirot prowadzi śledztwo"
Reposted fromcudoku cudoku viacytaty cytaty

July 26 2017

MySoupx3
5317 9ee0
Reposted fromniewychowana niewychowana
MySoupx3
2655 d5c8 500
Reposted fromxalchemic xalchemic viabanita banita
MySoupx3
W naszym życiu nic nie jest na stałe. Na tym polega jego urok. Życie to chaos. Ale głęboko wierzę, że ludzie, którzy się obok nas pojawiają dzielą się na dwie kategorie. 
— Pokolenie Ikea
Reposted fromoutoflove outoflove viacytaty cytaty
MySoupx3
"Powoli umiera ten, kto staje się niewolnikiem przyzwyczajenia, powtarzając każdego dnia te same drogi, kto nigdy nie zmienia punktów odniesienia, kto nigdy nie zmienia koloru swojego ubioru, kto nigdy nie rozmawia z nieznajomymi.

Powoli umiera ten, kto unika w swoim życiu pasji, kto zawsze przedkłada czarne nad białe i poszczególne chwile nad całą paletę emocji, które powodują, że błyszczą oczy, że na twarzy pojawia się uśmiech, że serce bije mocniej w konfrontacji z błędami i uczuciami.

Powoli umiera ten, kto nie wywraca stołu, kto jest nieszczęśliwy z pracy, kto nie ryzykuje pewności dla niepewności realizacji marzeń, kto nigdy, choćby raz w życiu, nie odłożył na bok racjonalności.

Powoli umiera ten, kto nie podróżuje, kto nie czyta, kto nie słucha muzyki, kto nie znajduje dobra w sobie.

Powoli umiera ten, kto niszczy swą miłość własną, kto znikąd nie chce przyjąć pomocy, kto idzie przez życie narzekając na własne nieszczęście i na deszcz, który pada.

Powoli umiera ten, kto rezygnuje z projektu przed rozpoczęciem go, kto nie pyta o to, czego nie rozumie i nie odpowiada, kiedy zna odpowiedź." 
Pablo Neruda
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaxalchemic xalchemic

July 09 2017

2916 97d6 500
Reposted fromboo-cross-out boo-cross-out
MySoupx3
2655 d5c8 500
Reposted fromxalchemic xalchemic

July 04 2017

MySoupx3
MySoupx3

July 03 2017

MySoupx3
Lepiej wiecznie szukać
Niż choć raz przed sobą skłamać
Że znalazłem
Że już mam
Że wystarcza
— happysad "Tańczmy"
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
MySoupx3
Definiują Cię dwie rzeczy: Twoja cierpliwość, gdy nie masz nic i Twoja postawa gdy masz wszystko.
— Carlo Ancelotti
Reposted fromwaflova waflova viadifferent different

May 24 2017

MySoupx3
1851 78fb 500
Reposted frompotatolovero potatolovero viadifferent different
MySoupx3
usuń z niedoskonałego życia wszystko, co nie ma sensu, a utraci ono nawet swą niedoskonałość
— Haruki Murakami – Sputnik Sweetheart
Reposted frompuella13 puella13 viacytaty cytaty

March 08 2017

MySoupx3
BOJĘ SIĘ, ŻE WSZYSTKIM WYJDZIE ŻYCIE, A MI NIE
MySoupx3
7916 0be3 500
Reposted fromperfectsense perfectsense viairbjarbirb irbjarbirb
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl